Set 19

Tempura mushi 8ks, tempura vege 4ks, Tempura salmon avokado 4ks ( soy sauce 30ml, wasabi 20g, bamboo sticks 2 pair, pickled ginger 20g) A-1,2,3,4,6
22,65 € To Cart